Friday, September 9, 2011

Finally, attending Traslacion after years...


VIA ONLINE STREAMING
Dae sa plano ko pa (or dati), dae na talaga ko makak-buya sa pagkabuhay ko.

In short, hi-tech na talaga kita. 4-5 years from now, pwede na magbuya-- via clicking a button. Baka ngani may stats pa yan-- pira nagbubuya, pira burat.

Also, additional notes;

+ Nakaka-ogma man dangogon sarong "coverage" in pure Bikol. (Aram mong pure ta 30% kang mga tinataram dae ko maintindihan)

+ Father Bersabe daa saro commentator. Garo si pinsan ko pa ni. (+ Confirmed, ta next shot nahiling ko on-cam si hosts. Si Father Philip palan. Pinsan ko talaga.)

+ Mauli na ko. Fiesta weekend dawa harayo sa Naga. Makakan na lang grabe starting tomorrow 'til next week (end) para fiesta week man daa.

1 comment:

Justin Noel said...

waiting for your today's post about your endeavor with the finance dept.