Friday, May 8, 2009

Anti-Boni Makeover

Sabi ni Ermana, i-post ko daa ni sa blog ko (kaya uyan na). Basically, the before and after kang sadit na harong ko sa Antipolo.

Medyo mahal man yan, worth 500 pesos and some! (Magulo na ulit these days, so i have to cough up another 500 bucks tapos pamasahe kung isay man ang mabisita sako para maglinig.) Iyo, tama, hamak na hugakon lang akong tawo kaipuhan ko pa ning ibang tao para maglinig ning sakong harong.

Before


AfterBeforeAfter
Before
AfterDagdag sa 500, ipopost ko pa ang picture ni ermana as part kang saiyang incentive para sa tultol na paglinig sa harong ko. (And dae ko yan kamukha, kung naging babae ako sigurado mas magayon ako diyan, ta hamak na mascute man ako saiya ever since aki pa kami)