Sunday, January 10, 2010

R.I.P. R.J.P.Last three letters stand for Ronald James Panis. First three letters stand for something i can't really understand and can't (and won't ever) accept.

Pirmi na lang nang mamadali si 'nald ay. Tsk.

Duwa ang huri ta pinagulayan:

1) Bago ko magsakay tricycle driver sa Magsaysay Avenue: sabi mo i love you ta ngani magmukha ako bading sa tricycle driver. (Ma na ko pakiaram sa tricycle driver, may point ka and i love you, man.)

2) Text message last Thursday: The Good Life invite (and not the Weezer song.)

Bad trip padi pero kung saen man lakaw mo, pahalat na lang, masunod kami gabos eventually and matequilla kita na may lemonsito na.

Dakol pa gusto ako sabihon, text ka na lang malay mo a la Fringe, nasa alternate world ka lang and a la Olivia-Bell may way na magkaulay kita.